เธอผู้อยู่อีกฟากฝั่งของห้วงคำนึง อภิรมย์เดียวซึ่งคอยประโลมใจฉันมิต่างฟองคลื่นส่งเสียงซ่านซ่าปลอบโยนหาดทรายหรือเพลงฝนกล่อมวสันตฤดูด้วยล...

เธอผู้เก็บรักษาความคำนึงของฉัน ลมฝนแวะเวียนมาทักทายหมู่เมฆฤดูร้อน นำริ้วฝนบางเบาประโลมหล้า คล้ายบอกว่าแม้มิใช่ฤดูกาลแต่ก็ใช่จะห่างหาย ...

|

Cloud Atlas by David Mitchell - review : 'One of the most original creations of our century' I had an opportunity to read this...

200 ปี Pride and Prejudice by  สมเกียรติ อ่อนวิมล | Somkiat Onwimon : 200 ปี อมตะวรรณกรรม Pride and Prejudice โดย Jane Austen [Jane A...