๏ ลื มกระไรใยรักเจ้าถักไว้ สานทอใส่รอยลมรินถวิลหา กรุ่นกรุ่นอุ่นหายใจนั่นทุกครา อย่าระอารำพึงรักของนักจำ ป่านฉะนี้คงจะหลับกับนิ่มหมอน...

(สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙) ๏ ป างเพ็ญเพ็งกระจ่างสว่างสุระขจร งามเบื้องทิฆัมพร ประภาส ๏ นวลแสงส่องตระกองและนองธรณิสาด งามปานกวีวาด วลัย ...