1 ตลาด ชนบทเมื่อโน้นมีบ้านไม้ชั้นเดียวหลังคาสังกะสีเรียงต่อตลอดสองฝั่งฟากถนน  พื้นถนนเป็นแผ่นปูนสี่เหลี่ยมชิดวางกว้างสักสองวา  เป็นทาง...

๏ กองขี้เพียงหนึ่งก้อน......เกลียวกลม จิ้งจกเห็นอาจม...............จึ่งจ้อง แมวเห็นโผคอยชม...........คอยกระชาก หมาเห่า...

๏ กรุ่นกาลกัลบกบ้าน         ชานกรุงฯ หอมส่ำสำรับจรุง                แจ่มเรื้อ งามสรรพประดับประดาผดุง  เผดียงดาษ ท่านเฮย ...

|

แต่งหนังสือ .วาดรูป (ด้วยพู่ก้น) มัน ใช้ เงินน้อยมาก. คุณดิน พวกเรา มาทำกันต่อไป.. ถ้า ฟลุ๊กๆ (ต้อง ฟลุ๊กๆ นะ) เข้า "เป้า" ที่เรา ...

๏ ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง มีต้มโคร้งลาบก้อยตั้งคอยท่า จอห์นนี่ออนเดอะร็อกไร้โซดา ช่างเหมือนพี่จรมาไร้นารี

๑ ๏ บานเป็นช่อเป็นชั้นหลั่นเลื่อน แย้มนวลกลีบเขยื้อนอยู่เคลื่อนคลี่ ต้องแดดสายส่ายสั่นเจ้าขวัญวลี แย้มย้อมสีหลากเฉดวิ...