ตอบความ สุดสัปดาห์สวัสดิ์ขอรับท่านสายที่เคารพรัก เคยพูดคุยผ่าน Chat ของ Face Book กับสหายพี่อิสตรีสำนัก ท่านกรุณาบอกกล่าวว่าขี้เกีย...

สตีเฟ่น คิงก์กล่าวไว้ใน On Writing.. ..หากคุณต้องการเขียนให้สุดความสามารถ คุณจำเป็นต้องมีกล่องเครื่องมือของตนเองขึ้นมาเสียก่อน จากนั้น...

แอะอะอะ อะเอาะ เอาะแอะเอาะ อุอะเอาะ แอะแอะ อุแอะแอ๋ อุอะอ๋อ แอะออ อ้อแอ้แอ อุอะแอ ...

๑ ๏ นิรมิตมาศแม้น.........แมนเมือง รุจีเพชรรัตน์เรือง..........เลื่อมรุ้ง เย็นรสพระธรรมประเทือง..ทวยราษฎร์ ทั่วแฮ หลว...

๏ ฟ้างามอร่ามฟ้า ดินงามหล้าอร่ามดิน ลมโชยก็โรยริน งามอาจินต์อร่ามใจ ลอยเรือสู่ปลายรุ้ง เลียบเยี่ยมคุ้งพยุงไป พายจ้วงล่วงรำไร สายน้ำไ...

มิพักกล่าวคำชักชวนใดเลย ฉันใช้ร่องรอยของกาลเวลาแปรเป็นสระ-พยัญชนะมาสู่เธอด้วยเหตุผลเดียวกัน หลายปีแล้วฉันกระทำสิ่งที่ผู้คนทั่วไปเห็นเข้...

ชุมเสือ บ้านห้วยหนอนครั้งกระโน้นเต็มด้วยมือปืนร้อยศพ ทุกคนล้วนมีประวัติปล้นฆ่าโชกโชน ถูกสันติบาลตามล่าหัวซุกหัวซุน เมื่อถูกกดดันหนักเข้าที่...

๑ ๏ กรุ่นสายลมหอบรักจากรวงข้าว ยังกรุ่นกราวราวกลิ่นรินรินหวน คะนึงเย้าหยอกยิ้มเจ้านิ่มนวล ชะม้อยชวนชายตามาเอียงอาย...