สหายเอย ทำไปแล้วจึงพบว่าอ่านงานอย่างพินิจพิเคราะห์  ยังต้องนั่งมาร์คตรงโน้นโน้ตตรงนี้  มันผลาญเวลาพร่าอารมณ์สุขอ่านไปสาหัสเพียงไร ยังไม่น...

  ๑ เจ้า พระยายามนี้สีขุ่นด้วยน้ำเหนือหลากล้นแทบท้นฝั่ง มองไปกลางสายน้ำเห็นกอสวะกระเพื่อมรี่แรงไหล เรือโยงเรียงลำตามเรือลากจูงส่งเสียงลั่นคุ...

อรุณสวัสดิ์ขอรับท่านเจ้าสำนัก ริ้วฝนละเอียดยิบเรียงสายมาแต่ฟ้ายังไม่สาง  เพลินเข็มฝนเคาะหลังคาถี่เนียนแผ่วเบาสับเสียงหยดน้ำจากชายคาเหย...

มิ่งมิตรผู้เก็บรักษาดวงใจรักแห่งฉัน ฉันในวัยเยาว์เป็นเด็กน้อยโดดเดี่ยว ขี้แพ้ ไร้เพื่อน ไม่ว่าละเล่นใดซึ่งเด็ก ๆ เล่นกัน ฉันมักเป็นที่โหล่ ...

คุณลีโอพุ่ม (ชื่อคุณคล้ายดารารุ่นปู่ผมจัง) เจ้านายส่งจดหมายให้ผมด้วยสีหน้าเหมือนป๋องเขียวขย้อนค้างค่อนคอ บอกสั้น ๆ "เอาปะ!" อย...

เกษียณ เก๊ก (วางท่า) กบฏ (ตามฉบับราชบัณฑิตยสถาน)(แต่บางฉบับ ‘กบฎ’ นี้ก็ความหมายเดียวกัน) กระปอดกระแปด กะบึงกะบอน กะหนุงกะหนิง (ต...