ร้องกรองมากำนัลค่ะ อ่านมามากแล้วขอเขียนมั่ง อิอิ " ตวัดปลายปากกา นี่แหละหนาคือตัวตน ฝ่าฟันจนฝันข้น ...

๏ พสุธาวิปริตอาเพศ                สาบเทวษคลุ้มเคลื่อนเปื้อนเวหน กัมปนาทอสนีบาตฟาดเบื้องบน   ฝนคางคกหล่นทุรนทุราย เมฆดำคล้ำคล...