มิ่งกัลยาณมิตรแห่งฉัน ภาษาคงเป็นเช่นดอกไม้  บางดอกสวยงามมีกลิ่นหอมชวนดม บางดอกกลับไร้กลิ่น มีบ้างบางดอกขี้เหร่ทว่ากรุ่นกลิ่นหอมกำจาย อีกบ...

๏ จันทร์คืนนี้งามนักที่รักข้า เชิญเจ้ามาชมเล่นให้เย็นขวัญ เพ็ญผ่องนวลอวลแผ่วแล้วแจ่มจันทร์ ตลอดแนวนานั้นราวฝันลอย

จำเริญไมตรีมายังพี่ขุนที่เคารพ ฟังพี่ขุนแล้วให้ชื่นในหัวใจ  กระผมท่องอยู่ในนรกภูมิจนทุกวันนี้ก็เพราะคำนินทาว่าร้ายไม่รู้จบรู้สิ้น  ยิ่...

๏ ชะอ้อนเอื้อนเอ่ยถ้อยชะรอยถาม ชลเนตรเอ่อลามชลาไหล ชะสองแก้มแย้มกลีบก็จีบใบ ปลีแก้มใสปรอยสายมาพรายพรำ

ถุงกาแฟตลาดนัดสวัสดิ์ขอรับพี่ท่าน พี่ท่านจำลูกโลกใบเล็ก ๆ หมุนรอบตัวเองได้ใช่ไหม? ความทรงจำข้าพเจ้าเริ่มต้นตรงนั้นล่ะ!

ไม้ใหญ่ในป่าวรรณกรรมคืนธาตุคืนผืนโลก เสียงสนั่นสะเทือนลั่นแล้ววิปโยค พญาอินทรีเหินบินสู่สุราลัย คงไว้อักขระดำ '...

'งานเขียนเช่นใดจึงเข้าข่ายงานชุ่ย ๆ' สหายพุ่มที่เคารพรักประทานปุจฉาโป๊กลงมาบนกบาลให้ลองแบ

Shelfari: Book reviews on your book blog <p>Find new <a href="http://www.shelfari.com/boo...

|

นอกชาน

๑ ๏ ดึกดื่นดาวใดไหนจะดับ เลือนลับรางใดไหนจะร่วง ค่ำนี้น้ำค้างคว้างลมควง ถามทวงห่วงคำอยู่ข้างทาง

๓๐ ผ มเห็นพระขรรค์สององค์ค่อย ๆ เคลื่อนหากันจนซ้อนทับ เหมือนฝาครอบเคลื่อนหาตลับขยับไปมานิดหน่อยหาจุดเชื่อมที่สนิทพอดี แล้วก็คลิก รวมเ...

หน้ากระดาษว่างเปล่าคงเปลี่ยวเหงาหากไร้ตัวหนังสือมาวิ่งเล่น 

นับหนึ่งมกราฯ ครั้งที่สองพันห้าร้อยห้าสิบสามสวัสดิ์ขอรับท่านเจ้าสำนัก รื้อ Writer ร่วมสิบเล่มมานั่งพลิกดู เดินทางย้อนเวลาไปแวะเยือนเรื่...