๏ เขียนที่บนเถียงนาบ้านโนนนาปลั่ง ถึงบุญยังบักหมามาม็อบที่เมืองหลวง เรามันบ้านนอกคอกนาชาวนาทั้งยวง เที่ยวนี้พ่วงไปกับ...

๏ เพราะวงเงินยังพราวยังวาวแสง ส่องแสวงแรงสว่างในว้างดึก เริงระบำค่ำคืนก็ครื้นครึก ฉันดิ่งลึกตรึกนิ่งยิ่งตีบตัน

๏ ผึ้งหยอดเพียงหนึ่งน้ำ....หยดเดียว จิ้งจกหางส่ายเปรียว........ปรี่ขม้ำ แมวเห็นขนกรูเกรียว.......กางเขี้ยว โดดตะครุบ ...

|

แอบฟัง

๏ พ่อวางมีดหยิบผ้ามาพันนิ้ว วนรอบลิ่วทบรอยแล้วร้อยทับ ลองดึงผ้าหาเคลื่อนเขยื้อนขยับ ใช้ปากงับขบกัดทะมัดทะแมง

๏ โถมถาถะถั่งทั้ง......ธรนินทร์ ครืนคลื่นทบทับยิน.....สนั่นเหย้า โครมคลั่งหลั่งหลั่งริน..ลามทั่ว ท่านเฮย แรงเร่งทลา...

เธอผู้ไม่เคยห่างไกล สำหรับฉันเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเงาของกาลเวลา ไม่มีเลยความทรงจำช่วงไหนของชีวิตที่จะไร้รอยแทรกของลมหายใจโรยริน เนื้อตัวด...