๑ ๏ เหมือนธรณีกระเทือนเลื่อนลั่น ข่าวศึกฮึกง่าท้าประจัญ ข่มขวัญขึ้งขู่อยู่ครึกโครม ๒ ๏ ขะแมร์เอยสอพลออสรพิษ เผลอนิดคิดเบียน...