๑๓ ๏ กังสดาลนั่นนั้น.......เสียงนาง ใสเยี่ยงผิวบางบาง.......แผ่นน้ำ กังวานการะเวกกลาง...พงพฤกษ์ นั่นนา เพียงครั้งยินคำย้ำ........ยากแล้วเ...

๑๒ ๏ ครวญเอยนิราศฟ้า.......ลาดิน แลฤๅ แรมห่างรางหอมริน.............แหล่งเรื้อ แรมลาว่ากลืนกิน................เทวษท่วม ใจแฮ โศกครวญกำสรวล...

|

ป ล า ไ ม่ มี ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ด ว ง ด า ว ก็ เ ก่ า แ ก่ ม า ก แ ล้ ว : ป ล า ไ ม่ มี ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ด ว ง ด า ว ก็ เ ก่ า แ ก่ ม า ก...

จาก : โรงบ่มฝัน : ...ซึ่งกันและกันและตลอดไป... : แด่คนคุ้นเคยที่ฉันไม่เคยรู้จัก

จาก : Siam Intelligence Unit  รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์: มองประวัติศาสตร์ไทยรบพม่า อภิวัฒน์ 2475 และภาคใต้ในมุมใหม่ :  

.โรงบ่มฯ : ..แล้วพบกันใหม่... : ฉันถามว่า... " เพราะอะไรความสุขจึงอยู่กับเราไม่นาน " เธอยิ้มและขยับตัวเชิญฉันนั่งแทนคำต...

.โรงบ่มฯ : ..ชายผู้ขังตัวเองในห้องสีขาวและหญิงสาวผู้มีท้องฟ้าในดวงตา... : ตั้งแต่ที่ท้องฟ้าขมุกขมัวและครึ้มไปด้วยเมฆฝน เขาก็กักขัง...

Art
|

นิทรรศการ “Nothing” : นิทรรศการ “ Nothing ” โดย คหัฐ ศุจิพิศุทธิ์ จัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 8-31 มีนาคม 2556 เปิดนิทรรศการ : วันศุก...

a day BULLETIN – issue 239 : issue 239 15 – 21 Feb 2013 เวอร์ชั่น FlipBook เวอร์ชั่น รูปภาพ jpg ขนาดใหญ่ – คลิกเพื่อ download

ขอความรักบ้างได้ไหม? 1 คุ ณปิ๊กจากไปนานแล้ว ไปโดยไม่ได้ลา ไม่มีแม้แต่พบหน้ากันครั้งสุดท้าย จำเป็นด้วยหรือ? แน่ล่ะไม่จำเป็น เบี้ยวถา...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : เริ่มต้นเลียนแบบ วันนี้ พรุ่งนี้ก็เป็นกวี, นักเขียน, ศิลปิน : มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556        ...

Art
|

จาก : Fine Art : นิทรรศการชุด “แดนสนธยา” :    ช่วง มูลพินิจ จัดนิทรรศการชุด “แดนสนธยา” ของที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ 3 – 30 มี.ค. นี้ ช...

๏ เ ศษอิฐเศษปูนเปื้อน....เปรอะรอย สันนิวาสเสื่อมถอย..........สวาทสิ้น ลงแรงลงเงินทยอย........ทุบทิ้ง ท่านเอย สร้างใหม่สมลมลิ้น...........

|

จาก : Dropbook : หนังสือ : โคลงนิราศหริภุญชัย (หนังสือที่ระลึกงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน) : http://dropboook.blogspot.com/2013/02/bl...

โรงบ่่มฝัน :..เด็กหญิงเสื้อกันฝนและบุรุษไปรษณีย์นกพิราบ... : เหนือระดับน้ำทะเล ๑,๙๒๔ เมตร เด็กหญิงเสื้อกันฝน ยังคงเฝ้ารอ....

a day BULLETIN – issue 238 : issue 238 เวอร์ชั่น FlipBook เวอร์ชั่น รูปภาพ jpg ขนาดใหญ่ – คลิกเพื่อ download

ต้องปฏิวัติการศึกษาไทย : อ.สมเกียรติ อ่อนวิมล : ต้องปฏิวัติการศึกษาไทย * เมื่อวาน วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ผมมีนัดบรยายเรื่องอาเซี...

985: A life without cause is a life without effect. : Clarke Quay, Singapore

|

จาก : อ่านเอาเพื่อน : ศิลปะด้านวรรณกรรมสมัยราชวงศ์ซุยและราชวงศ์ถังผู้คนต้องการต้นฉบับมากขึ้น เป็นเหตุใ... : ศิลปะด้านวรรณกรรมสมัยราชวงศ์ซุ...

จาก :  COMICS66  Batman ได้ใช้พื้นที่อนิเมชั่นในเครือ DC Universe Animated Original Movies ไปสองเรื่องนั้นก็คือ The Dark Knight Returns ,...

a day BULLETIN – issue 237 : issue 237 1 – 7 Feb 2013 เวอร์ชั่น FlipBook เวอร์ชั่น รูปภาพ jpg ขนาดใหญ่ – คลิกเพื่อ download