๏ กรุ่นสายลมหอบรักจากรวงข้าว ยังกรุ่นกราวราวกลิ่นรินรินหวน คะนึงเย้าหยอกยิ้มเจ้านิ่มนวล ชะม้อยชวนชายตามาเอียงอาย หอมเจ้าเอย..ฟอนฟาง...

|

เดือนมืดฟ้าหม่นสวัสดิ์ขอรับ   ขอบคุณที่คลิกต่อมาจากกระท่อม และขอบคุณทุกคำถามไถ่ พี่ทั่นขุลล์ พี่ท่านประทีปะ ท่านคุณพระ แม่พลอย ท่านต้นข้าว แ...

๏ เห่เอย..เจ้าขวัญแก้ว....สูญสิ้นแล้วเลิศมณี ชีพกายมลายพลี............สดุดีพิรญาณ สองมือเจ้าเนียนนุ่ม.........กอบมือกุมก็กรุ่นกานต์ ส...