(สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙)
างเพ็ญเพ็งกระจ่างสว่างสุระขจร
งามเบื้องทิฆัมพร ประภาส
๏ นวลแสงส่องตระกองและนองธรณิสาด
งามปานกวีวาด วลัย
๏ ส่องโลกสุกพะพะพราวสกาววระละไม
เพียงมาศภวังค์หมาย อมร
๏ โปรดปรายโปรยสุขะแก่ประดาอุระนคร
ดับโลกระเริงร้อน ละลาม
๏ คืนใจไทยประไพอุไรสรณะงาม
คืนธรรมทยาท่าม เถกิง
๏ แห่งปวงเปรตทุเทวษวิเศษวิสะยะเหลิง
ลามร้อนลุแรงเริง ริยำ
๏ ก่อเหตุเลศะกลีวิกฤติวิกะละกรรม
แยกฝ่ายขยายย้ำ ขย้ำ
๏ ขืนใจไทยประลัยประเลงวิบตินำ
ทบทุนนิยมยำ ขยาย
๏ หวังแบ่งแล้วจะพิฆาตพินาศคณะทำลาย
บ้านเมืองระส่ำกลาย พิกล
๏ ยึดครองด้วยธนทุนประชานิยะมะยล
หลอกล่อก็พอคน คมำ
๏ เป็นทาสแก่กระหายสบายกะทุรกรรม
พากันถลำล้ำ ทุรน
๏ แลร่วงล้มจะระเนนระนาดแหละนรชน
ปวงนั้นจะจำนน อบาย
๏ โปรดเถิดองค์พระผู้ละโลกิยะและหน่าย
ชี้ทางสว่างชาย ประโลม
๏ แสงส่องสังคมเสื่อมและทรามอุระจะโทรม
ด้วยธรรมะนำโน้ม หทัย
๏ เกื้อแก่ปวงนระผู้ทำนูระอุสมัย
กลับตัวและกลับใจ ประจักษ์
๏ แลเห็นมารจิตะซ้อนและซ่อนกะละและชัก
โยงใยอุบายยัก ษะมาร
๏ โอ้เอกองคะดำรงวิเศษวิมุติชาญ
ขอเชิญประทานทาน บวร
๏ ดับเถิดแรงพระเพลิงกระเจิงนะคะระร้อน
ด้วยธรรมะแห่งพร พระองค์
๏ เถิดคืนสันติวิเศษสงบสุขะดำรง
ขอไทยผจงคง ไผท๚๛

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น