ต่างห่างอย่างฟ้ากะดินมิเทียม
ก็หาเจียมรึกายตน
๏ เมียงหมายบ่อายมนะกมล
จะต่างตนมิต่างใจ
๏ บอกเถิดเจ้าหมายจะชายบุรุษะใด
จะมีใครรึควรเคียง
๏ แนบข้างประอรวรประเอียง
จะจำเรียงฤดีดาล
๏ เจ้างามกระไรบ่มิวาจา
กรุณายุพาวาน
๏ เอ่ยออกวจีวิลาสสราญ
กะละกล่อมหทัยโหย
๏ ประคองชีวาอุระระคาง
ทุระทางมาเดียวโดย
๏ ลมใดเมฆใดภทระโปรย
ละอองเล่ห์สิเน่หา
๏ อาจห่างก็จะมนสะเอื้อม
บ่มิเอือมมินำพา
๏ เพียงหมายจะใกล้วรสุดา
กระซิบบอก "รักเธอประเทศไทย"

Photo : Vyacheslav Mishchenko

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น