เรไรร่อนร้อง : รอเคียวเกี่ยวรัก

| No comment

depositphotos_1724171-Flower-floating-in-water

หวานเ้จ้าเอยดอกรักบานพรั่กพรั่ง
หอมทุกครั้งลมผ่านก็หวานหอม
นวลเจ้าเอยเตือนผึ้งมาคลึงตอม
บินรายล้อมเวียนวนอยู่วนเวียน
เพียงเจ้าดวงดอกรักมิพรากกิ่ง
หอมก็ยิ่งเยี่ยงยันชั่ววันเปลี่ยน
อีกมินานคงเฉาลงเปล่าเตียน
หาค่าใดให้เคียนคงมิมี
คอยคมเคียวเกี่ยวรักอยู่นักแล้ว
เสียงลมแว่วแผ่วว่าหนาวหน้านี้
จะยิ่งหนาวกว่าปีไหนไปทุกที
เหมือนรอรีร่ำไรช่างใจดำ
นี่ก็น้ำถั่งพามาท้นท่วม
น้ำเหนือร่วมน้ำป่ามาร่ำร่ำ
รี่แรงไหลล้นหลั่นหวั่นระกำ
คงต้องช้ำน้ำพาแหลกคาแรง

เคียวเจ้าเอยเคียวคมเมื่อลมผ่าว
อย่าให้หนาวหน่วงในน้อยใจแหนง
มาเกี่ยวรักรอคมเมื่อลมแรง
อย่าให้แล้งลอยลามตามน้ำเลยฯ


Tags : , ,

No comments:

Post a Comment

Well, the way they make shows is, they make one show. That show's called a pilot. Then they show that show to the people who make shows, and on the strength of that one show they decide if they're going to make more shows.

Like you, I used to think the world was this great place where everybody lived by the same standards I did, then some kid with a nail showed me I was living in his world, a world where chaos rules not order, a world where righteousness is not rewarded. That's Cesar's world, and if you're not willing to play by his rules, then you're gonna have to pay the price.

You think water moves fast? You should see ice. It moves like it has a mind. Like it knows it killed the world once and got a taste for murder. After the avalanche, it took us a week to climb out. Now, I don't know exactly when we turned on each other, but I know that seven of us survived the slide... and only five made it out. Now we took an oath, that I'm breaking now. We said we'd say it was the snow that killed the other two, but it wasn't. Nature is lethal but it doesn't hold a candle to man.

You see? It's curious. Ted did figure it out - time travel. And when we get back, we gonna tell everyone. How it's possible, how it's done, what the dangers are. But then why fifty years in the future when the spacecraft encounters a black hole does the computer call it an 'unknown entry event'? Why don't they know? If they don't know, that means we never told anyone. And if we never told anyone it means we never made it back. Hence we die down here. Just as a matter of deductive logic.