เธอผู้อยู่อีกฟากฝั่งของห้วงคำนึง

อภิรมย์เดียวซึ่งคอยประโลมใจฉันมิต่างฟองคลื่นส่งเสียงซ่านซ่าปลอบโยนหาดทรายหรือเพลงฝนกล่อมวสันตฤดูด้วยละอองน้ำฉ่ำเย็นก็คือได้รับจดหมายจากเธอ

ภาษาของฉันอาจหยาบกระด้าง ไม่ถนอมน้ำใจ ทำร้ายความรู้สึกจนเธอมิอยากรับฟัง ขอได้ตรองเถิดว่าสัมผัสของกระดาษทรายนั้นระคายผิวจริงแล้ว แต่ล้วนเพื่อวาวเงาแห่งเนื้อไม้

ลึกลงในใจฉันหามีสุขเลย

เมื่อได้กล่าววาจาออกไปตระหนักอยู่ว่าทำร้ายใจเธอใช่น้อย แต่ครั้นมองข้างผลดีงามนั้นหนักอยู่ ต่อมิต่างเปลวเทียนเผาแท่งเทียนเพื่อแสงสว่างก็ยังคิดกล่าวออกไป นั่นล้วนเพื่อเธอผู้ความคำนึงของฉันสถิต

สายรุ้งแห่งมิตรภาพนั้นเปราะบาง พร้อมแตกหักถูกทำลายได้ทุกเมื่อ บ่อยครั้งฉันพบว่ามิตรภาพมิต่างลูกบอลยางที่มีแรงดึงดูดหากัน แต่ครั้นเข้าใกล้ก็กระทบกระทั่ง เกิดแรงผลักกระดอนห่างกันออกไป

ฉันผ่านพบพรากจากมาใช่น้อย

ตลอดหลายปีของฝึกฝนขีดเขียน ฉันพบพานและผ่านพรากเรื่อยมา ปราโมทย์ยินดีเมื่อพานพบมิตรไมตรีนั้นน้ำหนักมิต่างโศกาอาดูรเมื่อสายรุ้งแห่งมิตรภาพแหลกทลายลง

หลายครั้งฉันถูกตัดสินว่าเมินเฉย ไม่ใยดี ไม่เห็นค่าไมตรีที่ได้รับ

เธอผู้สถิตอยู่ ณ อีกฟากฝั่งของความคำนึง ขอเธอพิจารณาเถิด

โขดหินกลางธารยินดีแก่ฉ่ำละอองน้ำฉันใด ฉันคงมิต่าง แม้ตระหนักไม่อาจเดินทางไปกับสายน้ำ มิอาจสนองตอบไมตรีได้รับนอกจากประกายวาวยามต้องตะวัน และยืนยันดำรงตนอยู่ตรงนั้นไม่เคยเปลี่ยน

ก็หากลำธารนึกหวังให้โขดหินเคลื่อนไปด้วยกัน กลับต้องเสียใจไม่เป็นดังหมาย ตัดใจเลี้ยวไหลไปเสียทางอื่น โขดหินก็จะยืนแห้งอยู่ท่ามเปลวแดดรอวันแตกสลายลง

แต่มันยังยืนอยู่ตรงนั้น..ไม่เคยไปไหน

เยี่ยงฉันจะยังยืนอยู่ตรงนี้ ตรงที่ธารอักษรของเธอเรื่อยไหล ต่อให้สักวันลูกยางสัมพันธภาพกระดอนห่างกันไกล สารธารแห่งมิตรไมตรีมีอันเปลี่ยนทิศทาง ฉันก็ยังจะยืนอยู่ตรงนี้ ตรงที่ลมหายใจอักษรของเธอสถิต

เมื่อใดเธอลงมือเขียน เธอจะรู้สึกถึงไออุ่นนั่น ไออุ่นของลมหายใจที่ไม่เคยเปลี่ยนไป ไม่ว่านานเพียงไร ลมหายใจซึ่งอุทิศแล้วแก่แม่โพสพแห่งท้องทุ่งอักขระระดา

สักวันเมื่อเสียงเรียกร้องจากอีกฟากของใจเธอสอบถามว่าไยฉันจึงไม่เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ วานเธอตอบกลับว่าฉันไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากที่เคยเป็น

แลยังอยู่ตรงที่เดิม เป็นโขดหินกลางธารมิว่าช่วงเวลาฉ่ำเย็นของธารรักรื่นรมย์หรือแห้งผากของกระแสธารแห่งความหลงลืม


'เพื่อนสนิทของความรัก'

@ ถึง..."เพื่อนสนิทของความรัก" (5)
http://www.facebook.com/notes/nunu-friendlygirl/%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81-5/340864485959433