1 : ฤดูฝน ถนนข้าวสาร
สีสันจ้านจัดปัจเจก
ใต้ทะมึนคลื่นเมฆ
เบื้องบนฝนฟ่องร่องมรสุม
ฟ้าเคลื่อนเลื่อนขอบครอบคลุม
โลกใหม่ในมุม
ฤดูกาลเก่า เค้าเดิม
ค่ำอึงคะนึงพึ่งเริ่ม
คนทยอยค่อยเติม
แต่งสี ข้าวสาร พลุกพล่านถนน
ทุกเฉดสีฉายละลายคน
แปลกปลอมหลอมปน
แตกต่างมากมายคล้ายเหมือน
จากค่ำคล้อยคืน คลื่นเขยื้อน
ฟางไฟไหวเฟือน
แสงสะท้อน เสียงสะท้อน เลื่อนไหล..
ร่วมกระแส แผ่กระจายลมหายใจ
เส้นเสียงเรียงไล่
สวนสานเส้นสีลีลา
สุข เศร้า สรวลเส เฮฮา
ต่างหมายคล้ายมา
จากความโดดเดี่ยวเดียวกัน
ภาพเหมือนเคลื่อนอพยพนั้น
ปรารถนาสารพัน
คอยสรรพสิ่งมอบตอบสนอง
ล้นเกินพ้นพาดขาดพร่อง
พบ ผ่าน พาน พ้อง
ถนนสายสั้นบรรสาน
โลกเก่า โลกใหม่ ไหวกาล
บรรจบพบพาน
จำเพาะเหมาะสมกลมกลืน 
2 : เสียงกบภูเขา 
..แผ่วโผยอย่างยิ่ง นั่งยืน
ผืนฟ้าทั้งผืน
คลื่นเมฆมืดดำต่ำลง
..อ้างว้างอย่างยิ่ง นิ่งงง
กลางคลื่นคนคง
ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว
..แปร่งแปลกแทรกอึกทึกไหว
ชั่วลมหายใจ
คลื่นเมฆฝนดำกระหน่ำเท! 
3 : ครุ่นคำนึงนึกคติชนวิทยาชาวต่างชาติคนหนึ่ง
คุณหลบเข้าชายคาบาร์แห่งหนึ่ง
ครุ่นคำนึงถึงฉากตอนการร่อนเร่
เสียดซ้อนยอดเขาเขยื้อนเหมือนคลื่นทะเล
ลมฝนเห่คลื่นข้าวไร่ ไกลลิบลับ!
อ้างว้างเสียงกบไม้ไหวสะท้อน..
โลกเก่าแก่เก่าก่อนหมุนย้อนกลับ
วิถีคนบนดงดอยฝากรอยประทับ
ภาพและเสียงเคยสดับยังจับใจ
ร่องฝนต้นฤดูห่มภูเขา..
เมฆทอดเงา แดดหรู่หรุบ หุบห้วยไหล
ชานค่ำพลบ ก้องกลบคืน กล่อมผืนไพร
เพรียกฝนลง ปลูกข้าวไร่ ไหวระงม
โลกบรรพกาล ผ่านไปเยือน เคยไปอยู่
ไปเรียนรู้โลกเบื้องหลังการสั่งสม
ผลึกร้อยพันปีผ่านมานานนม
รับรู้สารต้านถอยจม-ไร้พรมแดน
จากสื่อส่งข่าวสารผ่านไปถึง
โลกใบหนึ่งในหลายใบตรึงใจแน่น
สัมผัสสิ่งปรากฏภาพทดแทน
จากแบบแผนเคยซึมซับตำรับตำรา
จากอีกฟาก คุณลัดฟ้าข้ามมาถึง
ฟากโลกหนึ่งในเงาฝน ควานค้นหา
การก่อ เกิด ปลี่ยน ผลัด เชื่อ ศรัทธา
พิธีกรรม-นำพาคุณมาพบ
ฟังเรื่องเล่าเหล่านั้น อ่านสัญลักษณ์
เห็นภาพสลัก ยินเสียงกลองและฆ้องกบ
ความอุดมย้อนแย้งแรงกระทบ
ความสมบูรณ์อพยพมาอยู่เมือง?!
เปลี่ยนเรื่องเล่าเกี่ยวพันสัญลักษณ์
กบสลักกระโดดจากกลอง ทิ้งท้องเรื่อง
จากบรรพกาล ผ่านห้วงยามความฝืดเคือง
กลายเป็นเครื่องเรียกคนแทนฝนลม..
โลกเก่าก่อนหมุนย้อนแย้งแรงกระทบ
การอพยพคงยังรอยสั่งสม
หลักแหล่งใหม่ในรูปนามความอุดม
ชีวิตเคลื่อนย้ายเงื่อนปม-รอกลมกลืน
พิธีกรรมเปลี่ยน ผลัด เชื่อ ศรัทธา
ภาพเบื้องหน้าที่คุณเห็น กลาย-เป็นอื่น? 
..เสียงร้องแทรกอึกทึกเพลงครึกครื้น
อีกค่ำคืนใต้ชายคาของบาร์เบียร์ 
อีกค่ำคืนฟ้าฝนกระเซ็นไม่เป็นใจ!
●●●
อังคาร จันทาทิพย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น