๑๒๏ ครวญเอยนิราศฟ้า.......ลาดิน แลฤๅ
แรมห่างรางหอมริน.............แหล่งเรื้อ
แรมลาว่ากลืนกิน................เทวษท่วม ใจแฮ
โศกครวญกำสรวลเคื้อ.......คร่ำน้ำตาคลอฯ